HAKKIMIZDA

2005 yılında kurulmuş olan firmamız, atıktan enerji eldesi üzerine konsantre olmuş ve ülkemiz teknoloji envanterine yerli piroliz teknolojisi kazandırmıştır.

Gerek pilot gerekse prototip üzerine yapılan çalışmalar sonunda, Ar-Ge faaliyetlerini tamamlayarak 2010 yılında ülkemizde ilk defa kurulan ve lisans alan ÖTL (Ömrünü Tamamlamış Lastik) piroliz tesisisine mühendislik hizmetleri sağlamıştır.

TEKNOLOJİLERİMİZ

Piroliz Nedir?

Piroliz, yunanca ısı anlamına gelen “pyro” ve parçalanmak anlamına gelen “lyse” kelimelerinden oluşan; yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz ortamda organik maddelerin termal kırılmaya uğradığı termo kimyasal sürecin adıdır.

Süreç sonunda organik maddelerin içerisindeki sabit karbon ve uçucu ayrılır. Uçucunun daha sonra yoğunlaştırılmasıyla sıvı ve gaz formda iki farklı yakıt elde edilir. Piroliz kabaca, büyük moleküllerin daha küçük gaz, sıvı ve katı moleküllere dönüşmesidir.

SİSTEMİMİZDE KULLANILABİLECEK HAM MADELER

R

Tarımsal Kaynaklı Biyokütleler

  • Fındık kabuğu
  • Ceviz kabuğu
  • Otsu biyokütle
  • Odunsu biyokütle
  • Çeltik kabuğu
R

Endüstri Kaynaklı Biyokütleler

  • Kâğıt endüstrisi atıkları
  • Orman endüstrisi atıkları
  • Kanatlı hayvan çiftlik atıkları
  • Büyük baş hayvan çiftlik atıkları
R

Ömrünü Tamamlamış Lastikler

R

Evsel Atıklar

R

Arıtma Çamurları