BİZ KİMİZ?

12005 yılında Barış Boğaç Dankal ve Onur Keyf tarafından kurulmuş olan firmamız, atıktan enerji eldesi üzerine konsantre olmuş ve ülkemiz teknoloji envanterine yerli piroliz teknolojisi kazandırmıştır. Gerek pilot gerekse prototip üzerine yapılan çalışmalar sonunda, Ar-Ge faaliyetlerini tamamlayarak 2010 yılında ülkemizde ilk defa kurulan ve lisans alan ÖTL (Ömrünü Tamamlamış Lastik) piroliz tesisisine mühendislik hizmetleri sağlamıştır. Söz konusun tesis Aksaray OSB’de bulunup, batch (doldur boşalt) esasına göre çalışmaktadır.

2011 yılında Ar-Ge faaliyetlerini Hacettepe Üniversitesi Teknokenti bünyesindeki Ar-Ge ofisine taşıyan firmamız, 2012 yılında sadece mühendislik hizmeti veren bir firma olmaktan çıkmış, üretim alt yapısıyla her türlü kaynaklı imalatı da yapabilir ve yatırımcılara anahtar teslim piroliz sistemi kurabilir hale gelmiştir. 2014 yılında da Sivas OSB’ de yine Türkiye’de ilk continuous (devamlı) piroliz sisteminin tüm mühendislik çalışmalarını ve üretimlerini kendi bünyesinde yapıp kurulumunu tamamlamış, yatırımcıya teslim etmiştir. Halen ülkemizdeki yegane devamlı piroliz sistemi üreticisi olan firmamız 2016 yılında kendi iştiraki olarak kağıt hamuru atıklarından sıvı yakıt üretip bu yakıt marifetiyle enerji üreten bir işletmeyi hayata geçirmiştir. Gerede OSB’de kurulmuş olan işletme, devamlı piroliz sistemi ve bu sistemin atık ısısı ile çalışan kurutma fırınından oluşmaktadır. Lisansız olarak 1 MW/h elektrik üreten işletme gerek teknolojisi gerekse hammaddesi itibariyle ilk olma özelliğini taşımaktadır.

2005

KURULUŞ

Firmamız, 2005 yılında Barış Boğaç Dankal ve Onur Keyf tarafından kurulmuştur.

2010

MÜHENDİSLİK HİZMETİ

Ülkemizde ilk defa kurulan ve lisans alan ÖTL (Ömrünü Tamamlamış Lastik) tesisine mühendislik hizmeti sağlamıştır.

2011

AR-GE

Türkiye’deki ilk organik atık gazlaştırma sistemini kuran firmamız, Ar-Ge Faaliyetlerini Hacettepe Üniversitesi Teknokenti bünyesindeki Ar-Ge ofisine taşımıştır.

2012

ÜRETIM ALT YAPISI

Sadece mühendislik hizmeti veren bir firma olmaktan çıkmış, üretim alt yapısıyla her türlü kaynaklı imalatı da yapabilir, yatırımcıya anahtar teslim piroliz sistemi kurabilir hale gelmiştir.

2014

TÜRKİYE’DEKİ İLK DEVAMLI PİROLİZ SİSTEMİ

Türkiye’deki ilk continuous (devamlı) piroliz sisteminin tüm mühendislik çalışmalarını ve üretimlerini kendi bünyesinde yapıp kurulumunu tamamlamış, yatırımcıya teslim etmiştir.

2016

YATIRIM

Kendi iştiraki olarak kağıt hamuru atıklarından sıvı yakıt üretip bu yakıttan enerji üreten bir işletmeyi hayata geçirmiştir.

Misyonumuz

Misyonumuz, “Yüksek Verim ve Devamlı Gelişim ” vizyonu doğrultusunda müşterilerine sürekli daha yüksek karlılık ile atıktan enerji üretilmesini sağlayan teknolojiler geliştirmek ve aynı zamanda enerjide dışa bağımlı olan gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir enerji çözümleri sağlamaktır. İş ortaklarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelere ekonomik büyüme ve gelişim fırsatları sağlayarak yatırımcılarımız için kârlı iş modelleri kurmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hem atık kaynaklı doğa problemlerinin önüne geçmeyi hem de küresel kalkınmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Vizyonumuz; Ülkelerin, Endüstriyel, veya Evsel kaynaklı her türlü çevre sorunu yaratan atıklarının ve biyokütle potansiyellerinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile alakalı kârlı ve sürdürülebilir çözümler sağlayan uluslararası sektördeki lider firma olmaktır.