Biz Nasıl Yapıyoruz?

Piroliz teknolojisi günümüzde çok yüksek bir oranda doldur-boşalt esasına göre kullanılmaktadır. Dünyanın her yerinde neredeyse tüm teknoloji tedarikçileri bu esasla çalışan piroliz sistemleri üretmektedirler. Firmamız da ilk ürettiği sistemde aynı teknolojiyi kullanmış, fakat dezavantajları sebebiyle devamlı esasına göre çalışan sisteme geçmiştir. Teknolojimizin detaylarından bahsetmeden önce, devamlı esasa göre çalışan sistem yapmanın neden zor olduğunu anlatalım.

Piroliz tamamen oksijensiz ortamda gerçekleşen bir reaksiyondur, ortamda hava yani oksijen bulunması halinde piroliz reaksiyonu yerine yanma gerçekleşir. Böyle bir durumda organik maddeyi termal krılmaya uğratamaz, doğrudan yakarsınız. Dolayısıyla sistemin aynı anda hem yükleme hem de boşaltma yapması ve bu esnada reaktöre hava almaması gerekmektedir. Bu gereklilik üretim güçlüğü ve yüksek maliyetin yanı sıra ciddi bir mühendislik problemi de doğurmaktadır.

Aksaray OSB`de kurduğumuz ilk doldur boşalt esaslı piroliz sisteminden sonra devamlı esasa göre çalışan bir sistem tasarlamayı ve üretmeyi hedefleyen firmamız nihayet 2013’de tasarımını tamamlamış ve 2014 yılında Sivas OSB’de ilk devamlı piroliz sistemini kurmuştur. Bu teknolojiye sahip dünyada az sayıdaki teknoloji tedarikçilerinden biri olan firmamız, tasarımını geliştirmeye devam etmiştir. Gerede OSB’de kendi yatırımımız olarak kurduğumuz tesiste bu süreçteki diğer Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızın sonuçları da uygulanmıştır.

Devamlı piroliz sistemimizde atık, termal kırılma için, endirekt olarak ısıtılan döner fırında havasız ortamda 400-600 derece sıcaklığa maruz bırakılır. Bu sayede hammaddenin içerdiği uçucular buhar fazında reaktörü terk eder ve gaz temizleme-yoğunlaştırma sistemi sayesinde oda sıcaklığına kadar soğutulur. Bu sırada oda sıcaklığında sıvı halde bulunan fraksiyonlar ayrı ayrı olarak sıvı ürün depolarında toplanır. Farklı fraksiyonlardaki sıvı ürünler, kimyasal üretimi ya da enerji üretimi gibi farklı amaçlar için kullanılabilir.

Yoğunlaştırılamayan gaz ise sistemin ısı ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Bu sayede sistemin dışarıdan enerjiye ihtiyacı kalmamış olur. Sistemlerimiz kendi kendine yetebilen ve sıfır atıkla çalışan sistemlerdir.

Hammaddenin katı kısmı ise (karbon), sonraki işlemler için ayrı bir katı taşıma sistemi ile reaktörden uzaklaştırılır ve eğer varsa sonraki işlemlere hazır hale gelir. Kullanılan hammaddeye bağlı olarak, karbon açısından zengin olması sebebiyle karbon siyahı olarak da değerlendirilebilen katı ürün bunun yanı sıra gübre ya da enerji eldesi için de kullanılabilir.