Piroliz vs Diğer Teknolojiler

Piroliz tesislerinin yakma, oksijensiz çürütme(biyogaz) ve çöp gömme tesislerine kıyasla oldukça fazla avantajları vardır;

  • Yakma tesislerinden farklı olarak Dioxin ve furan gibi çok zararlı gazlar çıkmaz. Bu sayede çok daha pahalı yatırım ve işletme maliyeti olan gaz arıtma sistemlerine ihtiyaç duyulmaz.
  • Kendi kendine yetebilen bir sistem olması sebebiyle, ilk çalıştırma haricinde dışardan yakıta ihtiyaç duymaz.
  • Sıfır atık prensibiyle çalışır, sistemin tüm çıktıları satılabilir ürün niteliğindedir. Atık üretmediği için sonrasında bir atık bertaraf maliyeti getirmez. Karlılığı tüm alternatiflerden fazladır.
  • Yüksek ya da düşük ısıl değerine sahip her türlü atığın muamelesi için uygundur.
  • Biyogaz ve çöp gazı üretim teknolojisine kıyasla çok daha az alan ihtiyacıyla çok daha yüksek kapasitelerde üretim yapılabilir.
  • Biyogaz gibi uzun kimyasal süreçler içermediğinden atık kısa sürede kazanca döner. Biyogaz teknolojisinde 35 güne kadar süren yakıt üretim süreci pirolizde dakikalarla ölçülür.
  • Çöp gazı üretim teknolojilerine kıyasla çok daha yüksek verimlilikte ve hızda enerji üretimi sağlar.
  • Çöp gazı üretim teknolojisinde kullanılan gömme hücreleri tek seferlik olup, yapılan yatırım hücrenin dolması ile beraber ekonomik bir değer arz etmekten çıkar, buna karşın piroliz teknolojisi bir sefer yatırım yapılıp ekonomik ömrü boyunca yatırımcının hizmetinde kalır.