Piroliz Nedir?

Piroliz, yunanca ısı anlamına gelen “pyro” ve parçalanmak anlamına gelen “lyse” kelimelerinden oluşan; yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz ortamda organik maddelerin termal kırılmaya uğradığı termo kimyasal sürecin adıdır. Süreç sonunda organik maddelerin içerisindeki sabit karbon ve uçucu ayrılır. Uçucunun daha sonra yoğunlaştırılmasıyla sıvı ve gaz formda iki farklı yakıt elde edilir. Piroliz kabaca, büyük moleküllerin daha küçük gaz, sıvı ve katı moleküllere dönüşmesidir.

Her maddede uçucu sabit karbon oranı sabittir, fakat elde edilen uçucudan ne kadar sıvı yakıt, ne kadar gaz yakıt elde edileceği; sıcaklık, basınç, reaktör içinde kalma süresi gibi operasyon koşullarıyla ayarlanabilir. Sistem, kullanılan hammaddeye bağlı olarak miktarı ve kullanım amacı değişen katı ürünün de (karbonca zengin), kullanılması sayesinde sıfır atık prensibiyle çalışır.